1/3
DVD Screensaver Simulator screenshot 0
DVD Screensaver Simulator screenshot 1
DVD Screensaver Simulator screenshot 2
DVD Screensaver Simulator Icon

DVD Screensaver Simulator

xNPx Games
Trustable Ranking IconTin cậy
1K+Tải về
14.5MBKích thước
Android Version Icon7.0+
Phiên bản Android
4.01(12-10-2023)Phiên bản mới nhất
-
(0 Đánh giá)
Age ratingPEGI-3
Chi tiếtĐánh giáPhiên bảnthông tin
1/3

Mô tả của DVD Screensaver Simulator

DVD Screensaver. Now as an Android game.


Watch the DVD logo bounce from the edges of your screen!


Features:

- counters for border and corner hits

- customizable speed, size

- adjustable screen borders

- visible trail for the DVD's movement

- drag to add a speed boost

DVD Screensaver Simulator - Phiên bản 4.01

(12-10-2023)
Phiên bản khác
Có gì mới- Changed drag boost system- Improved performance- Bug fixes

Không có đánh giá hoặc xếp hạng nào! Để rời khỏi trang đầu tiên, vui lòng

-
0 Reviews
5
4
3
2
1
Info Trust Icon
Đảm bảo ứng dụng tốtỨng dụng này đã vượt qua các kiểm tra an ninh về virus, phần mềm độc hại và các tấn công độc hại khác cũng như không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

DVD Screensaver Simulator - Thông tin APK

Phiên bản APK: 4.01Gói: com.xnpxgames.dvdgame
Khả năng tương thích với Android: 7.0+ (Nougat)
Lập trình viên:xNPx GamesGiấy phép:0
Tên: DVD Screensaver SimulatorKích thước: 14.5 MBTải về: 39Phiên bản: : 4.01Ngày phát hành: 2024-06-11 19:33:36Màn hình tối thiểu: SMALLCPU được hỗ trợ:
ID gói: com.xnpxgames.dvdgameChữ ký SHA1: E4:0A:54:49:DE:C9:7D:8C:97:1F:D2:D5:4A:42:41:EF:43:64:6A:DBLập trình viên (CN): AndroidTổ chức (O): Google Inc.Địa phương (L): Mountain ViewQuốc gia (C): USBang / Thành phố (ST): California

Phiên bản mới nhất của DVD Screensaver Simulator

4.01Trust Icon Versions
12/10/2023
39 tải về3 MB Kích thước

Phiên bản khác

4.0Trust Icon Versions
6/2/2023
39 tải về4 MB Kích thước
3.7Trust Icon Versions
4/11/2021
39 tải về3 MB Kích thước
3.6Trust Icon Versions
2/9/2021
39 tải về3 MB Kích thước
3.3Trust Icon Versions
7/5/2021
39 tải về3.5 MB Kích thước
3.2Trust Icon Versions
14/12/2020
39 tải về3 MB Kích thước
3.1Trust Icon Versions
7/12/2020
39 tải về3 MB Kích thước
3.0Trust Icon Versions
26/11/2020
39 tải về2.5 MB Kích thước

Ứng dụng cùng danh mục

Bạn cũng có thể thích...